Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Nationale selectie
RTC
Begeleiding
Talentontwikkeling
Meerjaren Opleidingsplan Judo
Antidoping
Video
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
Kernploegovereenkomst

De JBN sluit met iedere judoka die wordt uitgezonden namens Nederland een overeenkomst. Deze overeenkomst is nodig om duidelijke afspraken te maken over wat we als sporter en sportbond van elkaar mogen verwachten. Deze overeenkomst helpt zowel judoka’s als de JBN om verder te bouwen aan een structurele versterking en professionalisering van het topsportproject in de volle breedte. Daarvan zullen judoka’s, nu en in de toekomst, veel voordeel hebben. Bij de totstandkoming van de overeenkomst is meerdere malen constructief contact en overleg geweest met de JBN Atletencommissie.

Heb je nog vragen of opmerkingen, contact gerust!

De JBN adviseert jou, indien jij op dit moment een lopende overeenkomst hebt met een privé sponsor de kernploegovereenkomst wel te ondertekenen, het overzicht van privé sponsoren in te vullen en indien je bezwaar hebt tegen artikel 12, dit kenbaar te maken middels een brief of e-mail aan de afdeling topsport via topsport@jbn.nl.

Advies atletencommissie: tekenen, tenzij…

De atletencommissie (ACJ) heeft meerdere malen overleg gehad met de JBN en afzonderlijk met NL Sporter over bijgevoegde kernploegovereenkomst. De ACJ heeft in deze constructieve sessies kunnen bijdragen aan een contract waarin de rechten en plichten van beide partijen goed weergegeven worden. Alleen voor judoka’s die een huidig contract hebben met een privé sponsor (anders dan een judogi sponsor) geeft de ACJ het advies om de kernploegovereenkomst te ondertekenen met uitzondering van artikel 12. Alle overige judoka’s krijgen het advies om de kernploegovereenkomst zonder uitzondering te ondertekenen.

Wij vertrouwen erop met deze overeenkomst een goede stap te hebben gezet naar een versterkte judo topsport in Nederland. Mocht je toelichting willen op één of meerdere artikelen uit het kernploegovereenkomst, aarzel dan niet om contact op te nemen met afdeling topsport op 030-7073620.

kernploegovereenkomst (definitief), versie 20151223.pdf
overzicht privésponsoren, versie 20151223.pdf
 

 
» Topsportreglement
» Nationaliteitsverandering
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors