Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Nationale selectie
RTC
Begeleiding
Talentontwikkeling
Meerjaren Opleidingsplan Judo
Antidoping
Video
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
Begeleidend personeel

http://www.dopingautoriteit.nl/regelgeving_en_procedures/regelgeving/nationale_regelgeving/begeleidend_personeel

De term begeleidend personeel is sinds 2003 opgenomen in de Wereld Anti-Doping Code. Met het Nationaal Dopingreglement is dit begrip uitgebreid.

Onder het begrip begeleidend personeel vallen de trainer/coach, het (para)medisch personeel, zoals artsen, fysiotherapeuten, verzorgers, maar ook managers en alle andere personen die op welke wijze dan ook een sporter tijdens zijn/haar sportcarrière begeleiden. Maar ook de zaakwaarnemer, de teammedewerker, de official, de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger. Verder gaat het hierbij om iedere andere persoon die is aangesloten bij de bond en bij de bond aangesloten club/verenigingen.
Het is een begeleider verboden de volgende handelingen uit te voeren: het niet of onvoldoende meewerken aan een dopingcontrole; frauderen; het in het bezit hebben en de toediening van dopinggeduide stoffen zonder geldige reden; en de handel in dopinggeduide stoffen. Daarnaast hebben begeleiders een aantal verantwoordelijkheden meegekregen: zij dienen sporters op de hoogte te brengen van de dopinglijst; zij zijn verplicht op de hoogte te zijn van de regels; zij zijn verplicht medewerking te verlenen aan dopingcontroles; en begeleiders zijn verplicht de houding van sporters ten aanzien van doping gunstig te beïnvloeden.

In principe zijn alleen de leden van of de aangeslotenen bij de bond gebonden aan de verplichtingen die het dopingreglement van de bond oplegt. Het is echter ook mogelijk dat andere personen gebonden worden aan de reglementen van de bond. Dit kan bijvoorbeeld geregeld worden in een arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst. In de meeste gevallen is niet al het begeleidend personeel gebonden aan  het dopingreglement van de bond.

Bonden hebben de plicht om zich intensief in te zetten en er voor te zorgen dat al het begeleidend personeel gebonden wordt aan de regels van het dopingreglement van de bond.

Internationale federaties leggen in hun dopingreglementen ook aan nationale bonden de verplichting op om het begeleidend personeel te binden aan de dopingregelgeving van de bond (deze regelgeving dient overigens tevens in overeenstemming te zijn met de dopingregelgeving van de internationale federatie. Een aantal internationale federaties heeft voor de bonden een modeloverkomst opgesteld die zij voor kunnen leggen aan de leden van het begeleidend personeel dat niet reeds gebonden is aan het dopingreglement van de bond.

 

 
» Sancties en rechtsmiddelen
» Doping en Minderjarigen
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors