Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Nationale selectie
RTC
Begeleiding
Talentontwikkeling
Meerjaren Opleidingsplan Judo
Antidoping
Video
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
Sancties en rechtsmiddelen

http://www.dopingautoriteit.nl/regelgeving_en_procedures/regelgeving/nationale_regelgeving/sancties_en_rechtsmiddelen

Bij een eerste dopingovertreding wordt een sanctie opgelegd die kan variƫren van een waarschuwing tot vier jaar schorsing, afhankelijk van meerdere factoren (waaronder de stof waarop de sporter positief test en de mate van schuld van de sporter). Herhaalde overtredingen van het dopingreglement kunnen levenslange uitsluiting tot gevolg hebben. De sporter heeft in uitzonderlijke omstandigheden wel bepaalde mogelijkheden om de sancties naar beneden bijgesteld te krijgen (zie Titel IX Nationaal Dopingreglement).

In de periode dat een sporter geschorst is, mag hij of zij niet deelnemen aan wedstrijden, trainingen of activiteiten van de sportbond. Indien de dopingovertreding binnen wedstrijdverband heeft plaatsgevonden, leidt dit tevens tot diskwalificatie van het behaalde individuele resultaat in die wedstrijd en dienen het eventuele prijzengeld, medailles en punten te worden ingeleverd. Deze sancties worden door alle andere sportbonden overgenomen. Een sporter kan dus ook niet uitkomen voor een andere sportbond. Indien twee of meer sporters binnen een team een dopingovertreding hebben begaan, is het mogelijk dat het gehele team wordt gediskwalificeerd of op andere wijze wordt gesanctioneerd. Deze regels verschillen per sport.

Indien een sporter tijdens een wedstrijd een dopingovertreding heeft begaan, dan zullen altijd automatische sancties worden opgelegd. Dit is ongeacht of bewezen kan worden dat de sporter geen schuld heeft aan de overtreding. Het resultaat van desbetreffende sporter zal uit het klassement worden geschrapt en eventueel behaalde medailles, punten of prijzengeld zullen moeten worden ingeleverd. Ook is het mogelijk dat een heel team wordt gediskwalificeerd als blijkt dat binnen het team meerdere sporters een dopingovertreding hebben begaan.

Behalve de op te leggen straffen, staat in de Code tevens uitgebreid beschreven wat de rechten van een sporter zijn. Zo heeft een sporter de mogelijkheid in beroep te gaan tegen een opgelegde straf (zie Titel X Nationaal Dopingreglement). Naast de sporters zelf kunnen ook andere betrokken partijen in beroep gaan, zoals de (internationale) sportbond, de organisatie met verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dopingcontroles, het IOC en WADA. Afhankelijk van het niveau van de sporter kan beroep worden aangetekend bij de eigen bond, bij de internationale bond of bij het Court of Artbitration for Sport (CAS) in Zwitserland.
Indien een sporter een arbitragezaak wil aanspannen, omdat alle beroepsmogelijkheden uitgeput zijn, is het belangrijk om te weten of de sporter gekwalificeerd is als nationale of als internationale sporter. De internationale sporters kunnen alleen terecht bij het Court of Arbitration for Sport (CAS), terwijl de nationale sporters zich in eerste instantie dienen te wenden tot de beroepscommissie binnen de eigen bond.

 

 
» Begeleidend personeel
» Doping en Minderjarigen
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors