Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Nationale selectie
RTC
Begeleiding
Talentontwikkeling
Meerjaren Opleidingsplan Judo
Antidoping
Video
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
Judo Topsport Steunpunt

Judo Trainings Centrum wordt omgedoopt tot Judo Topsport Steunpunt. Dit omdat steunpunt meer de functie van het steunpunt omschrijft. Het steunpunt is namelijk meer dan alleen een ontmoetingspunt ("centrum") voor judotrainingen.

NOC*NSF heeft een aantal projecten uitgezet in het kader van het ‘masterplan talentontwikkeling’ om aansluiting te houden met het internationale niveau. De JBN doet mee aan twee projecten: het project CTO/NTC en het project talentcoach. Op vier plaatsen in Nederland is een centrum voor topsport en onderwijs (CTO) gecreëerd. In Amsterdam, Eindhoven, Heerenveen en Papendal. In Eindhoven en Heerenveen doet de JBN mee met de judoprogramma’s. 

De bondscoaches bepalen aan de hand van de individuele topsportprojecten welke sporter op welke wijze ontwikkeld wordt. Op basis van het ‘meerjaren opleidingsplan judo’ stelt de technische staf zich ten doel het individuele topsportproject te verbeteren en de doorstroom naar de senioren te vergroten. Daartoe zijn er vier steunpunten (Judo Topsport Steunpunt) in het land aangewezen waar een fulltime trainingsprogramma gevolgd kan worden. Deze locaties sluiten aan bij die van de vier aangestelde talentcoaches, te weten Eindhoven, Haarlem, Heerenveen en in Rotterdam. Daar wordt door de JBN onder leiding van een of meerdere JBN-trainers één keer in de week een training verzorgd. Deze trainingen zijn voor de talentvolle judoka’s vanaf 17 jaar. Voor talentvolle judoka’s tot 17 jaar wordt per individueel project bekeken of hij/zij een uitnodiging voor een JTS training krijgt. Mits structureel kan ieder kernploeglid meedoen met zijn centrale coach aan deze trainingen, de aanwezige trainer zal wel bekijken of deelname wenselijk is.

Om het topsportproject van de talentvolle judoka zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zullen bondscoaches bepalen welke judoka’s verplicht worden om hieraan mee te doen. Het moge duidelijk zijn dat de bondscoaches alleen intensief zullen werken met de sporters die een kwalitatief goed fulltime topsportproject hebben. De trainingen op de Judo Topsport Steunpunten vinden plaats op de volgende dagen/ tijdstippen: 

Dag

Tijd

Doelgroep

Locatie

Maandag

17.30-19.00 uur
18.30-20.00 uur
19.00-20.30 uur
19.45-21.30 uur

Tot 18 jaar top/dames
Vanaf 18 jaar
Vanaf 18 jaar
Heren -21 en senioren 

Dojo Hoogvliet
Sportstad Heerenveen 
Dojo Hoogvliet
Sportstad Heerenveen 

Dinsdag

18.00-19.30 uur
19.30-21.00 uur

Tot 18 jaar
Vanaf 18 jaar

ISE Eindhoven
ISE Eindhoven

Woensdag

17.50-19.20 uur
18.00-19.30 uur

Tot 18 jaar
Tot 18 jaar

Cioshal Haarlem
Dojo Hoogvliet

Donderdag

17.45-19.15 uur
19.15-21.00 uur

Tot 18 jaar top/ dames
Vanaf 18 jaar

Cioshal Haarlem
Cioshal Haarlem

 Vrijdag 17.30-19.00 uur
19.00-20.30 uur 
Tot 18 jaar top/dames
Heren -21 en senioren
Dojo Hoogvliet
Dojo Hoogvliet

  

Naast de vier genoemde Judo Topsport Steunpunten zijn er binnen de JBN ook een aantal clubs en sportscholen waar op niveau aan wedstrijd- en topsport gewerkt wordt. Daar zitten judoka’s met een individueel topsportproject die door de desbetreffende JBN-bondscoach beoordeeld worden bij eventuele aanwezigheid van de centrale coaches en/of clubcoaches. Iedere talentvolle judoka heeft een individueel topsportproject. De desbetreffende bondscoaches zullen beoordelen of deze goed zijn ingevuld, maar nog belangrijker of het project van voldoende kwaliteit is voor een prestatie. Zo nodig geven zij adviezen.

 

 
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors