Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Nationale selectie
RTC
Begeleiding
Talentontwikkeling
Meerjaren Opleidingsplan Judo
Antidoping
Video
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
Meerjarenplan Opleidingsplan Judo

Nederland barst van de talentvolle jonge sporters. Of zij doorbreken in de topsport hangt van veel factoren af. In het meerjaren Opleidingsplan Judo heeft de JBN alle belangrijke factoren op een overzichtelijke wijze gerangschikt. Ik raad iedere coach, sporter, ouder en begeleider aan het MOJ regelmatig te bestuderen en er alles aan te doen binnen de verenigingen te werken volgens de MOJ-richtlijnen. Ik weet zeker dat we met elkaar het Nederlandse judo dan mooie stappen voorwaarts weten te brengen. Ik wens iedereen die met het MOJ aan de slag gaat veel succes toe! 


Inleiding
Een Meerjaren Opleidingsplan Judo beschrijft het programma voor de opleiding tot het vak van topsporter. Het wordt ook wel het curriculum of leerplan voor de opleiding tot het vak van topsporter genoemd. De basis van het MJOP is geschreven, judoka’s kunnen deze als handleiding gebruiken om een kansrijke toekomst tegemoet te gaan. Op deze wijze kunnen judoka’s zelf de route uitstippelen, maar ook voor sportscholen en verenigingen biedt het een leidraad om te bepalen wat de minimale (rand)voorwaarden zijn om topsport te kunnen bedrijven. Het MOJ is een document wat continu doorontwikkeld moet worden.
 
Doelstelling
De hoofddoelstelling van het MOJ is het bieden van een gestructureerde en inzichtelijke meerjaren opleidingsweg aan alle judoka’s en hun begeleiders in Nederland.

Achtergronden
Het Meerjaren Opleidingsplan Judo (MOJ) is gebaseerd op het feit dat alle kinderen een proces van groei en ontwikkeling doormaken. Ongeacht het niveau maakt iedereen dezelfde groei en ontwikkeling door. De timing van deze groei en ontwikkeling kan echter verschillen. Het ene meisje begint bijvoorbeeld op 10 jarige leeftijd fors te groeien, terwijl het vriendinnetje pas drie jaar later de hoogte in schiet. Met dergelijke verschillen moet een coach terdege rekening houden bij het invullen van de trainingsinhouden. Het MOJ helpt hierbij. Met het MOJ brengen we het landschap en de routes van judoka’s in kaart. We leren allemaal de routes kennen die judoka’s van jong naar oud dienen af te leggen.
 
De makers van het MOJ realiseren zich dat niet iedereen het aangeboren talent bezit om wereldtopper te worden. Wel wordt iedereen de kans geboden om het eigen Maximaal Individueel Resultaat (MIR) te bereiken. Voor de een is dit Olympisch kampioen, voor een ander districtkampioen. Een judoka is pas na volgroeiing en jarenlange training (gemiddeld 10.000 uur) in staat het MIR te realiseren. Een lange weg te gaan dus. Het MOJ is een leidraad voor alle sporters, ongeacht het uiteindelijk niveau wat bereikt wordt.

Judoclubs, -sportscholen
Het MOJ wordt op Nationaal niveau pas succesvol als alle judoka’s in Nederland gestimuleerd worden zich te ontwikkelen om het Maximaal Individueel Resultaat (MIR) te realiseren. Zij dienen hierbij zo optimaal mogelijk ondersteund te worden. Onmisbaar hierbij is dat er passende en effectieve trainingsomstandigheden gecreëerd worden bij alle clubs en organisaties betrokken bij de opleiding van judoka’s.
 
Judoclubs, -sportscholen dienen te onderkennen wat de eigen sterktes, zwaktes en beperkingen zijn. Ook hierin gaat het MOJ een belangrijke rol spelen. Het is van groot belang dat een club voor zichzelf vaststelt tot welke fase in het MOJ de leden een optimale begeleiding en bijbehorende faciliteiten geboden wordt.  
 
Coaches
Coaches die werken bij judoclubs en –scholen zijn de sleutel in dit proces. Zij zijn de belangrijkste pleitbezorgers voor het uitdragen en toepassen van de principes van het MOJ. Daarom gaat het MOJ via allerlei kanalen als opleidingen en bijscholingsbijeenkomsten onder de aandacht gebracht worden.
 

moj.pdf
 

 
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors