Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Nationale selectie
RTC
RTC Noord Oost
RTC Noord West
RTC Zuid Oost
RTC Zuid West
Aanmelden
Commissie
Downloads
FAQ
Begeleiding
Talentontwikkeling
Meerjaren Opleidingsplan Judo
Antidoping
Video
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
Veelgestelde vragen

Hieronder vind u de algemene veel gestelde vragen. Klik hier voor veelgestelde vragen voor sporters en ouders.

 

Algemeen

Wat is een Regionaal Talentcentrum?
Het RTC biedt de talentvolle judoka vanaf de leeftijd van 12 jaar een aanvullend trainingsprogramma van de JBN aan. De talentvolle judoka krijgt dagelijks een trainingsprogramma aangeboden die op zijn/haar studie wordt aangepast. Alle faciliteiten bevinden zich op maximaal twintig minuten afstand van elkaar, waardoor de judoka hun dag beginnen met sport, vervolgens met studie en afsluiten met sport.

Wat is de landelijke opleidingsstructuur?
Het RTC is een belangrijk onderdeel in de landelijke opleidingsstructuur. Het beoogd resultaat van een goede landelijke opleidingsstructuur is een consistent en hoogwaardig opleidingstraject tot topjudoka, de zogeheten ideale route van talent naar de top. Per leeftijdsfase is onderscheid gemaakt in het trainingsaanbod.

Waar kan ik met vragen terecht?
Mocht uw vraag niet in deze rubriek staan, dan kunt u uw vraag mailen naar topjudo@jbn.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie. Ook zullen we deze rubriek steeds bijwerken met vragen die bij ons binnenkomen. 

Kan ik als aanvrager ook een afspraak maken met de JBN om mijn aanvraag door te nemen?
Vanuit de JBN is een handboek opgesteld, met hierin informatie over hoe tot een aanvraag te komen. Hierin nemen we u mee in de landelijke opleidingsstructuur en de verschillende uitgangspunten van een RTC, en vindt u aanvullende informatie over de in te vullen RTC documenten. Door tijdens het accreditatieproces met partijen om tafel te gaan, heeft niet iedere aanvrager een gelijke uitgangspositie. Dit vinden wij niet wenselijk. We willen een transparant en helder proces hanteren, waarbij iedereen dezelfde informatie voor handen heeft. Tijdens de aanvraagprocedure gaan wij derhalve dus niet in op afspraakverzoeken en vertrouwen we op de kwaliteit en (uitvoerige) uitleg in het handboek. Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid om vragen te beantwoorden. Mail deze vragen dan ook gerust naar topjudo@jbn.nl. We streven er altijd naar om binnen vijf werkdagen te reageren.

Waarom kan een club geen RTC worden?
Aanvragen voor een RTC kunnen gedaan worden door samenwerkingsverbanden en niet door een enkele judoclub. De judobond wil een zo breed mogelijke aanvraag, omdat het niet alleen een trainingsaangelegenheid is. Ook worden bijvoorbeeld onderwijs en medische wereld betrokken in een RTC. 

Wanneer start het RTC?
Vanaf het seizoen 2016-2017 zal de JBN starten met de RTC, welke geografisch worden verspreid over Nederland. Het bondsbestuur van de JBN streeft ernaar om uiterlijk maart 2016 duidelijkheid te geven welke RTC er starten op 1 september 2016. 

Waar zijn de RTC gevestigd?
Dit wordt duidelijk na de benoemingsfase door het bondsbestuur. Er wordt rekening gehouden met een landelijke spreiding. 

Wat is de hoogte van de eigen bijdrage voor een sporter op het RTC, en wordt er bij het bepalen van de eigen bijdrage onderscheid gemaakt tussen -15, -18, -21, senioren ?
De komende maanden wordt bepaald hoe hoog de bijdrage per leeftijdscategorie zal zijn. Dit bedrag zal niet gebaseerd zijn op het aantal sporters die het programma volgt op een RTC.

Hoe wordt gekeken naar de judodichtheid in een bepaald gebied bij het lokaliseren van de RTC ?
De judodichtheid wordt gebaseerd op het aantal JBN-leden (-15, -18, -21, senioren) in een bepaald gebied. De leeftijdscategorieën -15 en -18 zijn qua omvang grote groepen. Vanuit de wens om de reistijd en reiskosten zoveel mogelijk te beperken, bestaat de wens om enkele RTC specifiek gericht op deze doelgroepen in te richten. Dit wordt gedaan op basis van de judodichtheid in een bepaalde regio.

Wat wordt bedoeld met het faciliteren van coaches op een RTC, gaat het hierbij om een financiële vergoeding? Kan het RTC als zelfstandig rechtspersoon zelf beslissen hoe een financiële vergoeding wordt ingezet?
De judobond onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om coaches vanuit de bond te detacheren op een RTC. Eventuele ondersteuning vanuit de judobond zal plaatsvinden in coachfaciliteiten en niet in een (vrij te besteden) financiële bijdrage. 

Wordt er een topsport-/talentenstatus toegekend aan deelnemers verbonden aan een RTC ?
In de huidige structuur worden talenten statussen primair toegekend door NOC*NSF op basis van bepaalde criteria die veelal te maken hebben met specifieke prestaties.

In overleg met NOC*NSF zullen de criteria worden geëvalueerd en op basis van de nieuwe NTC-/RTC-structuur al dan niet door NOC*NSF worden bijgesteld.

 

 

 
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors