Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Nationale selectie
RTC
Begeleiding
Talentontwikkeling
Talententraining Gelderland
Meerjaren Opleidingsplan Judo
Antidoping
Video
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
Talentenlijst judo

Er zijn drie talentprofielen te onderscheiden, Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) en Beloften (B). Om in aanmerking te komen voor één van deze drie profielen, moet je voldoen aan drie profielen: leeftijd profiel, prestatieprofiel en programmaprofiel. Als je dus niet aan een bepaalde leeftijd voldoet kan je dus ook niet de bijbehorende status krijgen, ook al voldoe je wel aan bijvoorbeeld het prestatieprofiel. Tweemaal per jaar wordt een nieuwe lijst samengesteld, idealiter in mei op basis van de prestaties geleverd in het kwalificatietraject.

Mocht je naam niet op de lijst voorkomen, dan is je talentenstatus komen te vervallen. Als je van mening bent dat je wel in aanmerking hoort te komen voor een talentenstatus, neem dan contact op met jouw RTC trainer/coach

RTC Noord Oost
Edwin Steringa
e.steringa@jbn.nl

RTC Noord West
Zeger van Oirschot
z.vanoirschot@jbn.nl

RTC Zuid West
Rob Henneveld
r.henneveld@jbn.nl

RTC Zuid Oost  
Angelique van Wegberg
a.vanwegberg@jbn.nl

Sporters op de lijst komen in aanmerking voor ondersteuning van het Olympisch Netwerk. Bij het Olympische Netwerk zijn regionale organisaties aangesloten die talentvolle sporters kunnen ondersteunen in hun sportuitoefening. In de regel wordt een sporter die voor het eerst op de lijst voorkomt door het betreffende Olympisch netwerk uitgenodigd voor een intakegesprek. Je kunt echter ook zelf contact opnemen. Voor een overzicht van alle Olympische Netwerken kun je kijken op http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=1138.

talentenlijst judo, per 1 mei.pdf
 

 
» Criteria talenten status 2016
» Criteria talenten status 2016-2017
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors