Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
De adviseurs
Clubbeleid & Cluborganisatie
Judo op School
ZekerBewegen
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
Handboek maatschappelijke stages

Een maatschappelijke stage maakt onderdeel uit van het leerprogramma van de leerlingen van het voortgezet onderwijs. Leren door vrijwilligerswerk te doen en door anderen in de samenleving te helpen draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Het kabinet kiest voor maatschappelijke stages vanuit het motto: “Samen leven kun je leren”

Vanaf het schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs verplicht. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar het soort onderwijs dat de leerlingen volgen. Voor alle leerlingen geldt dat zij minimaal 30 uren in hun schoolloopbaan besteden aan een maatschappelijke stage. Uit de resultaten van het Nationaal Maatschappelijke Stage onderzoek (2007) blijkt dat sportgerelateerde stages bovenaan de wensenlijst van leerlingen staan. Dat levert de (judo)clubs nieuwe kansen op om hun jeugdleden (en niet-leden) actief te betrekken bij het reilen en zeilen van de club en om vrijwilligers te werven voor de toekomst.

handboek maatschappelijke stages 2014.pdf
 

 
» Beleidsplan voor een vereniging
» Werving vrijwilligers
» Handleiding persberichten
» Slechthorende kinderen en sportclubs
» Handboek accommodaties
» Handboek oprichten vereniging
» Handboek toernooi organisatie
» Handboek oprichten stichting
» Handboek financiën
» Opstarten bedrijfssport
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors