Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
De adviseurs
Financiële Zaken
Wet & Regelgeving
Clubbeleid & Cluborganisatie
Judo op School
ZekerBewegen
Veilig Sport Klimaat
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
Werving vrijwilligers

Het vinden van vrijwilligers blijft voor veel verenigingen een moeilijke klus en vaak wordt er teruggevallen op dezelfde mensen. Als er een vacature in de vereniging is, bijvoorbeeld omdat iemand stopt met een functie in het bestuur of een commissie, ga je opzoek naar nieuwe vrijwilligers die het werk kunnen overnemen. Het kan ook zo zijn dat zich nieuwe taken aandienen. Bijvoorbeeld wanneer het bestuur tot de conclusie komt dat de werving en inzet van vrijwilligers in de vereniging beter georganiseerd moet worden en besluit hiervoor een vrijwilligerscoördinator aan te stellen. In beide gevallen ga je gericht op zoek naar de meest geschikte persoon voor die bepaalde taak of functie. Een succesvolle werving vereist de nodige voorbereiding, waarbij je een aantal stappen moet doorlopen. Dit staat uitgebreid beschreven in het onderstaande handboek. Ook vindt je een aantal voorbeeldmodellen terug. 

handboek vrijwilligers werven.pdf
 

 
» Beleidsplan voor een vereniging
» Handleiding persberichten
» Slechthorende kinderen en sportclubs
» Handboek accommodaties
» Handboek oprichten vereniging
» Handboek toernooi organisatie
» Handboek oprichten stichting
» Handboek maatschappelijke stages
» Handboek financiën
» Opstarten bedrijfssport
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors